Artikkel

For å opprette en artikkel må påkrevde felt være utfylt. Påkrevde felt er: tittel, sammendrag, tekst, stikkord, forfatter, turtype, sesong. Når påkrevde felt er utfylt kan artikkelen lagres ved å klikke "sett inn artikkel".

Neste steg er kartfesting


www.statskog.no