Kart og verktøylinje

 Verktøylinjen benyttes for navigasjon og annen kartfunksjonalitet.

Etter trykt "Finn" - Hold nede venstre museknapp og dra et rektangel over området du ønsker å finne oppløsninger
Etter trykt "Flytt" - Hold nede venstre museknapp og dra kartet til den posisjonen du ønsker
Etter trykt "Zoom inn" - Hold nede venstre museknapp og dra et rektangel over området du ønsker å zoome til
Ved klikk på "Zoom ut" - Kartet zoomes ut til neste målestokkintervall
Ved klikk på "Norge" - Kartet zoomer helt ut og viser hele landet
Knapper for å navigere mellom forrige og neste kartutsnitt
Etter trykt - Tegn "Min tur" i kartet ved å klikke der man ønsker ruten skal gå
Etter trykt - Klikk i kartet der man ønsker å få værmelding
Etter trykt - Klikk i kartet der man ønsker å få en nødplakat
Ved klikk - Et nytt vindu lar deg definere et navn for kartutsnittet det lages et bokmerke av. NB! vises kun dersom man er logget inn.
Ved klikk - Tegnforklaringen vises i resulatarkfanen i venstre meny
Ved klikk - En pdf genereres med valgte kartutsnitt, klar for printing
Etter trykt - Klikk i kartet der man ønsker å finne lokal UTM sone

Kartet kan endres ved å veksle mellom bakgrunnskart. Dette gjøres ved å benytte bakgrunnskartvelger vist under.

 

Denne kan også minimeres ved å klikke på "minus"-tegnet. Den vil da se slik ut:  og kan maksimeres igjen ved å klikke på "pluss"-tegnet.


www.statskog.no