Om GodTur

Velkommen til GodTur.no

GodTur.no er en turportal tilrettelagt av Statskog der både samarbeidsparter og folk flest kan legge inn turbeskrivelser til glede for alle som vil ut på tur. Gode kart kan skrives ut gratis med valgt temainformasjon.


www.statskog.no