Søk og utforsk

Søk og filtrering av artikler kan foregå på 3 måter. Man kan velge å benytte kun en av måtene eller kombinere flere av dem for å komme fram til riktig søkeresultat.

1. Fritekstsøk: Skriv inn søkeordet og trykk "Søk" så vises alle artikler som inneholder søkeordet.

2. Geografi: Velg å velge fylke/kommune kan man snevre inn søket enda mer.

3. Kategori: Man kan også begrense søket ved å filtrere etter ønskede kategorier.


www.statskog.no