Upassende innhold?
Svartskard
Forvaltning:
Grunneierne forvalter fiskeretten. Det tillates fritt fiske i alle vatn som tilhører gården Svartskard

GÅRDSVATNET - Svartskard
Fiskeregulering:
Type: Anadrome
Kommune: Lødingen
Fisketype: Laks, Sjøørret, Sjørøye, Ørret

Regler:
Åpningstid 15.6 - 31.8
Det er tillatt med stangfiske fra land med flue, mark og sluk.

Tilgjengelighet:
20 moh.
Gårdsvatnet er lettest å komme til sjøveis fra. Fra ankringsplass i området Kolvika – Langosen - Svartskard, og opp til vatnet er det en lett tur. Fra Svartskardet kan man følge sti til vatnet. 15 min gangtid.

Kvalitet:
Fisken er i godt hold, feit og rød i kjøttet, men småfallen.

KROKVATNET
Fiskeregulering: Fritt fiske
Type: Innland
Kommune: Lødingen
Fisketype: Ørret

Regler:
Det er tillatt med stangfiske fra land med flue, mark og sluk.
Fiske er tillatt på gården Svartskard sin side av vatnet.

Tilgjengelighet:
Man kan komme til vatnet enten sjøveis, via Øksfjorden, eller til fots via Kongsmarka i Hadsel kommune.
Kommer man med båt, kan man ankre opp i Vassosen eller Forvika, og derfra er det en middels tung tur opp til vatnet.
Til fots fra Kongsmarka er det nokså tung tur, og man bruker lengre tid til vatnet

Kvalitet:
Fisken er i godt hold, feit og rød i kjøttet, men småfallen.


KVANNTOVATNET
Fiskeregulering: Fritt fiske
Type: Innland
Kommune: Lødingen
Fisketype: Ørret

Regler:
Det er tillatt med stangfiske fra land med flue, mark og sluk

Tilgjengelighet:
100 moh
Kvanntovatnet er lettest å komme til sjøveis fra. Fra ankringsplass i Vikpollen og opp til vatnet er det en lett tur.
Fra Svartskard er det en middels tur på om lag 1,5 time

Kvalitet:
Fisken er i godt hold, feit og rød i kjøttet, men småfallen. God kvalitet, 1 - 5 hg.

STOVEVATNET
Fiskeregulering: Fritt fiske
Type: Innland
Kommune: Lødingen
Fisketype: Ørret

Regler:
Det er tillatt med stangfiske fra land med flue, mark og sluk

Tilgjengelighet:
106 moh
Dette vatnet er lettest å komme til sjøveis. Man ankrer opp i Øksfjorden på høvelig plass, og fra ankringsplass og opp til vatnet er det en middels tung tur

Kvalitet:
Fisken er i godt hold, feit og rød i kjøttet, men småfallen.

SVARTSKARDTINDVATNET
Fiskeregulering:
Type: Innland
Kommune: Lødingen
Fisketype: Ørret

Regler:
Det er tillatt med stangfiske fra land med flue, mark og sluk

Tilgjengelighet:
420 moh.
Svartskardtindvatnet er lettest å komme til sjøveis fra. Fra ankringsplass i området Kolvika - Straumøya og opp til vatnet er det en tung tur.

Kvalitet:
Bestand av ørret som er av god kvalitet, 1 - 5 hg.

TVERRELVDALSVATNAN
Fiskeregulering: Fritt fiske
Type: Innland
Kommune: Lødingen
Fisketype: Ørret

Regler:
Det er tillatt med stangfiske fra land med flue, mark og sluk.

Tilgjengelighet:
To fjellvatn, 429 og 373 moh.
Det ene vatnet, 429 moh, har forbindelse med elveløp som ender i Vasosvatnet, mens elva fra det andre vatnet, 373 moh, renner ut i Gardavatnet ved Svartskard.

Turen opp til disse to vatnene er tung, både fra Øksfjorden og fra Kongsmarka.

Kvalitet:
Fisken er i godt hold, feit og rød i kjøttet, men småfallen.


VASSKRUNVATNET
Fiskeregulering: Fritt fiske
Type: Innland
Kommune: Lødingen
Fisketype: Ørret

Regler:
Det er tillatt med stangfiske fra land med flue, mark og sluk

Tilgjengelighet:
Vasskrunvatnet er lettest å komme til sjøveis fra. Fra ankringsplass i området Kolvika - Straumøya og opp til vatnet er det en middels tung tur. Om lag 1 times gangtid.

Kvalitet:
Fisken er i godt hold, feit og rød i kjøttet, god kvalitet, 1 - 5 hg.

VASSOSVATNET
Fiskeregulering:
Type: Anadrome
Kommune: Lødingen
Fisketype: Laks, Sjøørret, Sjørøye, Ørret, Røye

Regler:
Det er tillatt med stangfiske fra land med flue, mark og sluk.
Fiske er tillatt på gården Svartskard sin side av vatnet.
Åpningstid 15.6 - 31.8

Tilgjengelighet:
17 moh
Grensevassdrag mellom gårdene Kvannkjosen og Svartskard.
Man kan komme til vatnet enten sjøveis, via Øksfjorden, eller til fots via Kongsmarka i Hadsel kommune.
Kommer man med båt, kan man ankre opp i Vassosen eller Forvika, og derfra er vatnet lett tilgjengelig.
Til fots fra Kongsmarka er det en mer strabasiøs tur.

Kvalitet:
Fisken er i godt hold, feit og rød i kjøttet, men småfallen.

VIKVATNET
Fiskeregulering: Fritt fiske
Type: Anadrome
Kommune: Lødingen
Fisketype: Laks, Sjøørret, Sjørøye, Ørret

Regler:
Det er tillatt med stangfiske fra land med flue, mark og sluk
Grensevassdrag mellom gårdene Svartskard og Vikpollen og på Svartskard sin grunn av Vikvatnet tillater grunneierne fritt fiske.

Åpningstid 15.6 - 31.8

Tilgjengelighet:
31 moh.
Vikvatnet er lettest å komme til sjøveis fra. Fra ankringsplass i Vikpollen og opp til vatnet er det en lett tur som tar om lag 30 min. Det går sti opp til vatnet fra Vikpollen.

Kvalitet:
Fisken er i godt hold, feit og rød i kjøttet, og av god kvalitet.

Artikkel typeTur
SesongAlle
TurtypeFisketur
Kartutsnitt
kartutsnitt
Lag ny PDF Skriv ut
Brukerinfo
Forfatter: Vesterålen Friluftsråd (friluftsraad@vestreg.no)
Publisert: 31.03.2017
Opprettet: 27.06.2016
Terningkast
Antall stemmer: 0 Artikkelen har ikke noen terningkast enda

Gi artikkelen terningkast !!
Kommentarer
Kommenter artikkelen
Kommentar
Navn
Vis navn