StartsideLogg innKontakt ossOm Godtur.no
StartsideKartTurerLegg inn turMin side
Om GodTur
GodTur byr deg ulike kart, flyfoto, turforslag, værmelding, tips om hytter, severdigheter m.v. rundt om i hele landet, samt mulighet for å dele GPS-data. Du kan selv legge inn turforslag, dele egne og andres opplevelser og lage din private turbok. Dessuten kan du kombinere valgte temalag med ulike bakgrunnskart og skrive ut ønsket utsnitt gratis på egen skriver.

Tjenesten gir deg blant annet tilgang til:

 • Ulike kart over hele Norge, også sjøkart og flyfoto.
 • Turbeskrivelser over hele landet. Du kan samle turer i dine egne turbøker.
 • Lokalisering og omtale av ca 700 badeplasser/friluftsområder skjøttet av de regionale friluftsrådene.
 • Oversikt over særskilt tilrettelagte friluftsområder.
 • Innlegging av egne turforslag. Disse kan du velge om du vil publisere, bare sende link til kjente eller beholde i egen, privat turbok.
 • Innlegging av rutebeskrivelser fra GPS.
 • Nedlasting av andres GPS-ruter.
 • Detaljert værmelding dit du skal.
 • Informasjon om soloppgang og solnedgang.
 • Opplysninger om snøforhold.
 • Tips om tilrettelagte raste- og fiskeplasser, bruer, åpne buer, overnattingsmuligheter, turområder, severdigheter og andre tema.
 • Temalag som viser fiskearter i de fleste vatn i Norge.

Bakgrunn for GodTur
Som fellesskapets grunneier har Statskog blant annet til oppgave å ”stimulere og legge til rette for jakt, fiske og annet friluftsliv”. Et svært viktig ledd i dette arbeidet, og et utpekt innsatsfelt i foretakets handlingsplan friluftsliv 2009-2012, er å gjøre eksisterende tilbud lettere tilgjengelig for brukerne gjennom forbedret informasjon. Opprettelsen av GodTur.no i mai 2009 og samarbeidet med mange ulike friluftslivsaktører står sentralt i oppfølgingen på dette feltet.

Friluftsrådenes Landsforbund, Statskog og øvrige samarbeidende friluftslivsaktører ønsker å bidra til at friluftsliv i Norge blir mest mulig tilgjengelig for alle. Vi håper portalen skal være til hjelp og inspirasjon for å komme ut i frisk luft og oppleve vår fantastiske natur!


Utmarksproduktene på www.inatur.no
I tillegg til åpne rastebuer og koier som er til fri benyttelse for alle, har Statskog også hytter for korttidsleie mange steder i landet. Da GodTur.no skal være en ikke-kommersiell portal, må brukerne gå til salgsportalen www.inatur.no for utfyllende informasjon om disse hyttene og eventuell bestilling. På Inatur gis også muligheten til å kjøpe jakt- og fiskekort for utvalgte områder.